Bu sözleşme ile, Esas Group – (Bu anlaşmada ‘kiralayan’ olarak geçecektir) ön sayfada belirtilen aracı, (Bu sözleşmede ‘araç’ olarak geçecektir) bu sözleşme koşulları ile kiraya vermiş, kiracı da bu sözleşmedeki koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.

1. Kiralama Süresi:

Kiracı aracı, stepnesini, tüm lastikleri, aletleri, araca ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatıyla birlikte teslim almış, ve aracı kiraladığı şehirde veya ön sayfada belirtilmiş, kiralayan tarafından izin verilen, başka bir yerdeki istasyona, ön sayfada belirtilen günde, saatte veya kiralayanın isteği üzerine daha erken bir tarih ve saatte teslim edecektir. Eğer kiracı aracı sözleşmede yazılan tarih ve saatte iade etmemişse, kiralama sözleşme şartlarını ihlal eder. Bu durumda kiralayan, kiracının aracın iade ettiği güne kadar olan günleri , kiracının kredi kart hesabından ve/veya nakit olarak tahsil eder. Kiracı, ayrıca kiralayanın onayı ile kira süresinin uzatılması veya değişim aracı ile ilgili olarakda işbu sözleşme koşullarına bağlı kalınacaktır. Uzatılan kiralama sözleşmesinde, ilk sözleşmedeki koşullar geçerli olacak ve sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi, önceki sözleşmenin devamı sayılacaktır.

2. Kiracının Sorumlulukları:

a)Kiracı aracı kullanmadığı zamanlarda her zaman kilitli tutacak ve aracın evraklarını ve anahtarlarını araçta bırakmayacaktır. Kiralayan, kayıp anahtarların ücretlerini ödemekle yükümlüdür. b)Kullanılan yakıt kiracıya aittir, kiracı her zaman araca uygun yakıt koydurduğuna dikkat edecektir. Yanlış yakıt alımından doğan hasar bedelleri kiracıya aittir.

c) Kiralayanın izni olmadan aracı herhangi bir servis işlemine tutmayacaktır.
d) Kiracı, kiralaması sırasında meydana gelen herhangi bir hasar tesbit ederse, kiralayanı haberdar edecektir.
e) Kiracı, camlar ve lastiklere (stepne dahil) gelen hasarlardan sorumlu olacaktır.
f) Kiracı, 4. madde ile tanımlanan araç kullanma standartlarına ve sigorta primlerinin ödenmemesi durumunda, araca gelebilecek tüm hasarlardan sorumlu olacaktır.
g) Kiracı, aracı teslim etmeden önce, araçta herhangi bir özel eşyası kalmadığını kontrol edecektir, bu konuda kiralayanın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3. Kiralayanın Sorumlulukları:

Kiralayan, aracı bakımlı ve tüm kontrolleri yapılmış olarak teslim edecektir. Araçta kiralama öncesi varolan hasar ve vuruklar kiralama başlangıcında sözleşme üzerine yazılacaktır. Kiracı, araçtaki herhangi bir mekanik hata ve arızadan doğabilecek veya bunların sonucu olabilecek hasarlardan, kullanım hataları hariç olmak üzere, sorumlu tutulmayacaktır.

4. Araç Kullanım Şartları:

Araç sadece kiralama sözleşmesi önyüzünde belirtilen kiracı tarafından kullanılır. Aracın, kiracıdan başka biri tarafından kullanılması ancak ön sayfadaki ‘Ek sürücü’ hanesine ek sürücü(lerin) yazılması ve kiracıdan önceden izin alınması ile mümkündür. Ek sürücü(ler) bu sözleşmedeki sorumluluklardan kiralayan ile müteselsilen sorumludur. Sürücülerin araç grubuna göre değişmek üzere (B-F) gerubu araçlar için 21 yaş ve enaz 2 senelik sürücü belgesine, diğer grup araçlar için 25 yaş ve enaz 3 senelik sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Kiralayan ve ek sürücüler aşağıdaki şartlarda aracı kullanamazlar:

a) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
b) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu ve mal taşınmasında,
c) Motor sporlarında; yarış, ralli, sürat tayini, sağlamlık ve hız denemelerinde,trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
d) Yasal hız sınırları dışında,
e) Alkol ve/veya uyuşturucu etkisi altında,
f) Kiralayanın izni olmadan araç veya treyleri çekmek veya itmekte, aracın taşıyabileceğinden fazla yük taşımakta,
g) Kiracıdan önceden izin almaksızın ülke sınırları dışında.

5. Ücretler

Kiracı aşağıdakileri ödemekle yükümlüdür;
a) Ön sayfada belirtilen tarife üzerinden gündelik ücret ve sigorta primleri
b) 4. madde’ye uyulmaması durumundan doğabilecek hasar ve ücretler,
c) 2..madde’de detaylanan sigorta primlerinin ödenmemesi halinde kiracının sorumlu olduğu tüm hasar ücretleri,
d) Kiralama süresi içerisinde araca ait tüm park, trafik cezaları ve zamanında ödenmemesi durumunda doğan yasal faizleri,
e) Hizmet bedeliyle beraber eksik bırakılan yakıt ücreti,
f) Araç teslim etme ve alma ücretleri ve tek yön kullanım ücretleri,
g) Kiracının işbu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin, tahsili sırasında zamanında yapılmamasından doğan tüm faiz ve masraflar,
h) Kiralayanın, çarpışma ve devrilme sonucunda üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar
i) Katma Değer Vergisi ve sorumlu olunacak diğer tüm vergiler.

6. Sigortalar

a) Kiralama ücretlerine trafik sigorta ücreti dahildir, Kiralayan, 3.şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki
sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigorta teminatları içinde ve sigorta şirketinden alabileceği tazminat miktarında üstlenir.Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup, kiralayan kiracıya rucu hakkına haizdir.
b) Günlük sigorta primlerinin ödenmesi ile araç kasko ve hırsızlık sigortaları yapılır.
Kiracı, herhangi bir hasar muafiyeti olmaması durumunda, tam kasko sigortasıyla araca olabilecek hasarlardan korunmuş olup, bu durumda kiracının sorumluluğu olmayacaktır. Ancak, kiracı kasko sigorta koşullarına uymayan durumlarda nedeniyle karşılanmayan hasarlardan, 4. maddede belirtilen araç kullanım şartlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan, aracın hatalı kullanılması, sürücünün tamamiyle kusurlu olması, kaza ve alkol raporlarının alınmaması ve en geç 48 saat içerisinde raporların, aracın, anahtar ve ruhsatının en yakın First-Ayka ofisine ulaştırılmaması halinde hasar ücretlerinden sorumludur.

Araç hırsızlık sigortasının geçerli olabilmesi için, hırsızlık olayıyla ilgili polis raporunun alınması ve en geç 24 saat içerisinde raporların, araç anahtar ve ruhsatının en yakın First-Ayka ofisine teslim edilmiş olması gerekir. Aksi halde, kiracını çalınma kaybolma ile ilgili tüm maddi kayıplardan sorumluluğu devam eder.
c) Ferdi kaza sigortası, primleri ödendiği taktirde yapılır ve sigorta şirketinin teminatları içinde sigortalanır.

7. Hasar veya Hırsızlık Durumunda;

Kiracı, en yakın First-Ayka ofisini bilgilendirir. Hasar durumunda, alkol ve kaza raporlarını, hırsızlık durumunda polis raporunu alır. Kiracı ayrıca, kaza durumunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için şu önlemleri alacaktır; ilgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak, suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa, yaralı veya ölü varsa derhal en yakın polis karakoluna haber vermek.

Taraflar arasında yazılı kararlaştırmadıkça sözleşmede herhangi bir ek veya değişiklik geçersizdir. Sözleşmede yazılı kiracı adresi tebliğ adresidir.

Bu sözleşmede belirtilmeyen ancak kiralayan tarafından kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası kabul edilen fiyat broşüründeki kiralama koşulları , kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir.

İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda Yalova mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.